Kolejne za 1 dzień
Rozwiąż quiz Zaproponuj miejsce

Dolina Narwi

Niezwykła, magiczna, zachwycająca. Tak najczęściej opisywana jest Dolina Narwi - kraina, leżąca w granicach województwa podlaskiego, przez wielu uznawana za ewenement przyrodniczy na skalę światową, a ponadto określana mianem polskiej Amazonii.

Dolina Narwi została ukształtowana przez rzekę Narew. Mimo że swoje źródło ma ona na Białorusi, płynie głównie w Polsce. Narew jest przykładem rzeki anastomozującej - biegnie kilkoma korytami, które na przemian łączą się i dzielą, tworząc wyjątkowy ekosystem wód, bagien i torfowisk. W czasie wiosennych roztopów w Dolinie Narwi powstają także szerokie na kilka kilometrów rozlewiska, które stają się terenem żerowania dla licznych gatunków ptaków.

Na odcinku Narwi, znajdującym się między miejscowościami Suraż i Rzędziany, utworzono Narwiański Park Narodowy. Jednak oprócz oczywistych walorów przyrodniczych, takich jak wspomniane już mozaikowe układy rozlewisk oraz siedliska lądowe i bagienne, na turystów czeka tu też kilka niecodziennych atrakcji.

Miłośnicy spływów kajakowych mogą przepłynąć się tradycyjną łodzią pychówką, wykorzystywaną między innymi przy pracach gospodarczych. To doskonały sposób, by dotrzeć niemal do serca Narwiańskiego Parku Narodowego, choć możemy to także zrobić korzystając z kładki edukacyjnej łączącej wsie Waniewo i Śliwno. Możemy pokonać ją zarówno pieszo, jak i na rowerze, przemieszczając się po specjalnych pływających, zabezpieczonych linami pomostach.

Na bliższe poznanie bez wątpienia zasługuje też odcinek między miejscowościami Piątnica Poduchowna i Bronowo, na którym utworzono Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Stałym elementem krajobrazu parku są zakola, starorzecza, torfowiska i mokradła, gdzie panują odpowiednie warunki do rozwoju rzadkich, a nawet zagrożonych wyginięciem roślin oraz zwierząt. To fantastyczne miejsce do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu zachwycającej przyrody, którą możemy podziwiać nie tylko z lądu, ale również od strony wody.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Stara Łomża nad Rzeką i okolica

Dolina Narwi - lokalizacja obiektu na mapie