Kolejne za 1 dzień
Rozwiąż quiz Zaproponuj miejsce

Dolina Nidy

Ponidzie to kraina słynąca między innymi z największych w Europie złóż gipsu, a także rezerwatów z unikalną roślinnością, malowniczych kompleksów leśnych, ciekawych zabytków oraz źródeł wód mineralnych. Nieodłącznym elementem krajobrazu Ponidzia jest dolina Nidy, rozciągająca się na południu województwa świętokrzyskiego.

Dolina Nidy, lewobrzeżnego dopływu Wisły, cechuje się licznymi meandrami i starorzeczami, a ponadto jest niezwykle istotnym korytarzem ekologicznym oraz ostoją ptactwa wodno-błotnego. Dolina jest również osią Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, powstałego w 1986 roku i zajmującego powierzchnię ponad 231 kilometrów kwadratowych. Park został założony w celu zachowania i ochrony walorów przyrodniczych oraz unikatowego zespołu zjawisk krasowych.

Ze względu na ogromne bogactwo form przyrody ożywionej i nieożywionej, w granicach parku utworzono dziewięć rezerwatów: Góry Wschodnie, Grabowiec, Krzyżanowice, Pieczyska, Przęślin, Skorocice, Skotniki Górne, Skowronno i Winiary Zagojskie. Do grona najciekawszych z pewnością można zaliczyć rezerwat Góry Wschodnie, na terenie którego znajduje się stanowisko stulisza miotłowego - rośliny, która w Polsce spotykana jest wyłącznie na Ponidziu. Miłośników natury mogą też zainteresować rezerwaty Grabowiec i Krzyżanowice, na obszarze których występują liczne leje krasowe, zapadliska, wąwozy oraz jaskinie.

Jednak dolina Nidy słynie nie tylko z cennych walorów przyrodniczych. W najważniejszych ośrodkach regionu, w tym w Pińczowie, Wiślicy i Nowym Korczynie, nie brakuje ciekawych obiektów historycznych, skrywających w swoich murach niezwykle ciekawe, choć burzliwe dzieje regionu.

W Pińczowie warto zobaczyć między innymi dawny zespół klasztorny paulinów wzniesiony w połowie XV wieku, kaplicę św. Anny zbudowaną w 1600 roku, Dom Ariański z przełomu XVI i XVII wieku, w którym obecnie mieści się oddział Archiwum Państwowego w Kielcach, oraz Pałac Wielopolskich z ostatnich lat XVIII wieku. Wiślica z kolei znana jest przede wszystkim z zabytkowej kolegiaty, wzniesionej jeszcze za panowania Kazimierza Wielkiego, oraz Domu Długosza - ceglanego budynku, powstałego w drugiej połowie XV wieku, ufundowanego przez słynnego polskiego historyka i kronikarza.

Ciekawym punktem na mapie doliny Nidy jest także Nowy Korczyn. W czasach Kazimierza Wielkiego, jednym z najważniejszych ośrodków dóbr królewskich w regionie był zamek znajdujący się właśnie w Nowym Korczynie, który był też ulubioną rezydencją Władysława Jagiełły. Choć nie zachował się on do dzisiaj, na amatorów zwiedzania czekają inne perełki: zespół pofranciszkański z 1257 roku ufundowany przez Bolesława Wstydliwego, gotycko-renesansowy kościół św. Trójcy z XVI wieku, domy wzniesione na przestrzeni XVI-XVIII wieku czy źródło św. Kingi, woda z którego ma, według miejscowej tradycji, właściwości lecznicze.

Ogromną atrakcją doliny Nidy jest również kolej wąskotorowa Ciuchcia Express Ponidzie, której pierwszy odcinek otwarto w 1915 roku. Kolejka kursuje w każdą niedzielę od maja do końca września i co sezon zabiera nawet kilkanaście tysięcy turystów w sentymentalną podróż przez malownicze Ponidzie.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Szczytniki i okolica

Dolina Nidy - lokalizacja obiektu na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są ozna