Dodany: 2016-04-26

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku to nowoczesna instytucja kultury, która prowadzi działalność od 2008 roku. Jej najważniejszą misją jest utrwalanie pamięci o największym sukcesie obywatelskim, jakim było zwycięstwo „Solidarności”, a także promowanie takich wartości, jak solidarność, wspólne dobro, współpraca i integracja.

Pomysł utworzenia Muzeum Solidarności narodził się pod koniec ubiegłego stulecia. W listopadzie 2007 roku miasto Gdańsk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność” oraz Fundacja Centrum Solidarności powołały instytucję kultury Europejskie Centrum Solidarności.

Podpisanie aktu erekcyjnego miało miejsce 31 sierpnia 2005 roku, a dwa lata później, w 2007 roku, rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji budynku ECS, do którego przystąpiło 58 zespołów architektonicznych z całego świata. W maju 2011 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Europejskiego Centrum Solidarności, a pierwszą kielnię cementu położył prezydent Bronisław Komorowski.

Nową siedzibę instytucji, znajdującą się przy placu Solidarności w Gdańsku, otwarto 31 sierpnia 2014 roku. Jednak Europejskie Centrum Solidarności to nie tylko muzeum upamiętniające rewolucję „Solidarności” i upadek komunizmu w Europie, ale także prężny ośrodek edukacyjny, centrum badawczo-naukowe, archiwum oraz biblioteka.

Działalność instytucji obejmuje również realizację projektów edukacyjnych, organizację konferencji i wykładów, wydawanie książek i gromadzenie archiwaliów. Jej sercem jest wystawa stała, dedykowana historii „Solidarności” i innych ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W budynku ECS swoją siedzibę ma ponadto 10 różnych organizacji pozarządowych.

W obiekcie znajduje się też ogród zimowy, stworzony z myślą o aktywności artystycznej, spotkaniach i wypoczynku, oraz taras widokowy na dachu, otwarty od wiosny do jesieni, z którego rozciąga się piękna panorama terenów postoczniowych oraz Starego Miasta.

W 2016 roku Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, jako pierw