Kolejne za 1 dzień
Rozwiąż quiz Zaproponuj miejsce

Zamek Międzylesie

Międzylesie, miasto malowniczo usytuowane na obszarze ziemi kłodzkiej, jest jednym z najpopularniejszych ośrodków turystycznych w regionie. Wśród jego najważniejszych zabytków, oprócz historycznego układu urbanistycznego i kilkusetletnich obiektów sakralnych, wymienia się przede wszystkim zespół zamkowo-pałacowy, którego dzieje sięgają jeszcze XIV wieku.

Najstarsze wzmianki o grodzie obronnym, istniejącym na terenie dzisiejszego Międzylesia, pochodzą z drugiej połowy IX wieku. Około 1315 roku miasto zostało sprzedane przedstawicielowi rycerskiego rodu von Glaubitz, któremu Międzylesie zawdzięcza swój dynamiczny rozwój, jaki odnotowano w tamtym okresie. Za panowania von Glaubitzów w mieście zaczęły funkcjonować ławy mięsne, chlebowe i rybne, prowadzono wyszynk piwa, zaś samo Międzylesie odgrywało coraz ważniejszą rolę na handlowej mapie tego zakątka świata. W drugiej połowie XIV wieku w centrum miasteczka, w miejscu wcześniejszego grodu, wzniesiono murowany zamek, który pełnił rolę siedziby rodu von Glaubitz.

Pierwsze czarne chmury nad międzyleską warownią zebrały się jednak już w kolejnym stuleciu, gdy w czasie wojen husyckich miasto stało się punktem oparcia dla wojsk księcia głogowskiego. Husyci spalili Międzylesie, nie oszczędzając również zamku, z którego ocalała jedynie wieża.

Twierdza została wkrótce odbudowana, ale przez kilka kolejnych dekad dość często zmieniała swych właścicieli. Przechodząc przez ręce króla Czech Henryka I z Podiebradów, Balthasara von Tschischwitza, Georga von Bischofscheima i Jana Zampacha, w 1538 roku znalazła się w posiadaniu pochodzącego z Bolkowa Johanna von Tschirnhausa. Potomkowie Johanna, bracia David i Michał, w 1564 roku wykupili Międzylesie wraz z okolicznymi ziemiami od Zampachów i uczynili z niego kolejny na Dolnym Śląsku ośrodek dóbr rodowych. W 1590 roku Tschirnhausowie zakończyli budowę renesansowego dworu, powstałego w miejscu dawnej warowni, do której wykorzystano częściowo zachowaną wieżę zamku.

Pierwsze lata XVII wieku były dla miasta czasem kolejnych zmian i rozwoju. Został on jednak brutalnie przerwany przez najazd szwedzki, podczas którego Międzylesie zostało ponownie spalone. Odbudowy miasta w 1653 roku podjął się nowy właściciel tych ziem, magnat austriacki Michael Ferdynand hrabia von Althann. Na podstawie planów sporządzonych przez włoskiego architekta Jakoba Carova, zamek powiększono o dwa barokowe skrzydła. W tym kształcie i prawie niezmienionym stanie rezydencja przetrwała aż do końca II wojny światowej. W maju 1945 roku rodzina von Althann opuściła posiadłość, zostawiając w niej sporą część wyposażenia, w tym meble, dywany, obrazy i książki, które następnie zostały rozgrabione przez okolicznych mieszkańców, a nawet różne instytucje i urzędy.

W 1950 roku obiekt odrestaurowano, a następnie przeznaczono na ośrodek wczasowy i kolonijny. W latach 70. ubiegłego wieku zamek został uszkodzony w wyniku pożaru, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia kolejnego remontu. Później historyczna rezydencja znajdowała się w rękach kilku spółek, aż w 2008 roku nowy właściciel obiektu rozpoczął modernizację skrzydła barokowego, w którym powstały pokoje hotelowe i restauracja. Zamek jest także dostępny dla zwiedzających, którzy mogą odkrywać jego tajemnice zarówno w dzień, jak i w nocy.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Międzylesie i okolica

Zamek Międzylesie - lokalizacja obiektu na mapie

Dodaj komentarz