Kolejne za 1 dzień
Rozwiąż quiz Zaproponuj miejsce

Zamek w Krasiczynie

Zamek w Krasiczynie, usytuowany około 10 kilometrów od Przemyśla w województwie podkarpackim, w pobliżu przeprawy przez San, jest jednym z najpiękniejszych zabytków polskiego renesansu. Budowę zamku rozpoczęto pod koniec XVI wieku, a jego pierwszym właścicielem był Stanisław Krasicki - kasztelan przemyski i potomek mazowieckiego rodu szlacheckiego.

Po śmierci Stanisława majątek przeszedł w ręce jego syna - Marcina Krasickiego, którego do dziś uznaje się za jednego z wybitniejszych ówczesnych mecenasów sztuki w Polsce. Marcin Krasicki rozbudował wzniesiony przez ojca zamek i przekształcił go w wielkopańską rezydencję obronną.

Charakterystyczne dla architektury zamku w Krasiczynie są stojące w narożach cztery cylindryczne baszty: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. W Baszcie Boskiej, której szczyt zdobi kopuła, mieści się kaplica, porównywana do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.

Zamek w Krasiczynie bardzo szybko zyskiwał na znaczeniu. O jego świetności świadczy choćby fakt, że gościli w nim polscy królowie, w tym Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz oraz August II. Po wygaśnięciu męskiej linii rodu Krasickich, dobra krasiczyńskie wraz z zamkiem przechodziły kolejno w posiadanie Modrzewskich, Wojakowskich, Tarłów, Potockich oraz Pinińskich, od których w 1835 roku odkupił je książę Leon Sapieha.

Sapiehowie odrestaurowali rezydencję, dzięki czemu zamkowe mury odzyskały swój dawny blask, a ponadto założyli tartak, browar i fabrykę maszyn rolniczych, tym samym istotnie przyczyniając się do rozwoju Krasiczyna. Rozkwit miasta został jednak przerwany przez wybuch I wojny światowej, a dwie dekady później - II wojny światowej, podczas której rezydencja szczególnie ucierpiała.

Po 1945 roku w należącym już do państwa zamku przez pewien czas swoją siedzibę miało Technikum Leśne, natomiast w latach 70. obiekt opieką otoczyła Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie. W 1996 roku posiadłość przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, która przeprowadziła na jej terenie kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie.

Mimo licznych zawirowań historycznych, najazdów, wojen i niszczycielskich pożarów, zamek w Krasiczynie zachował niemal niezmieniony wygląd, jaki nadano mu u progu XVII stulecia. Obecnie jest on jedną z najcenniejszych atrakcji turystycznych regionu, a ponadto pełni funkcje hote