Dodany: 2017-11-21

Zamek w Krupem

Zamek w Krupem, miejscowości w województwie lubelskim, leżącej około 20 kilometrów od Chełma, został wzniesiony pod koniec XV wieku przez Jerzego Krupskiego herbu Korczak. Z tego okresu nie zachował się jednak żaden opis warowni, natomiast jakakolwiek wzmianka na jej temat pojawiła się dopiero w trzeciej dekadzie kolejnego stulecia.

Kolejnym właścicielem zamku był Samuel Zborowski herbu Jastrzębiec, po którym przeszedł on w ręce jego potomków – Gnoińskich. Zgodnie z zapisami historycznymi, warownia była wówczas otoczona murem kurtynowym z gankami strzelniczymi, posiadała cztery baszty ozdobione herbem rodowym i wieżę bramną, zaś dostępu do całości broniły fosa, rozlewiska oraz most zwodzony.

Pod koniec XVI wieku Gnoińscy sprzedali zamek Pawłowi Orzechowskiemu, który nadał budowli renesansowy kształt. Nowy właściciel wzniósł skrzydło północno-zachodnie, w którym mieściły się sale reprezentacyjne, oraz skrzydło południowo-zachodnie z basztą, gdzie znajdowały się kuchnie, spiżarnie i izba stołowa. Kolejne prace modernizacyjne przeprowadzono w pierwszych latach XVII wieku. Zamek zyskał wówczas nowe trzypiętrowe skrzydło południowo-zachodnie, w którym powstała wielka sala reprezentacyjna, a ponadto przedzamcze z budynkami gospodarczymi.

Po 1644 roku warownia dość często zmieniała swoich właścicieli. Około 1656 roku zamek został zniszczony przez Szwedów, a w 1665 roku uległ dalszym uszkodzeniom w wyniku pożaru. Kilka lat później warownię z ruin podnieśli Reyowie, po których przejęli ją Niemirycze, a następnie Buczaccy. Po nich zamek ponownie znalazł się w posiadaniu Reyów, którzy pod koniec XVIII wieku wznieśli obok niego zachowany do dziś dwór.

W 1794 roku w nadwątlonej zębem czasu warowni wybuchł pożar, po którym nikt nie podjął się już jej odbudowy. Kolejne zniszczenia przyniosły dwie wojny światowe, toczące się w pierwszej połowie XX wieku. Dopiero w 1962 roku przeprowadzono pierwsze prace konserwacyjne i remontowe, w ramach których zabezpieczono ruiny zamku, wzmocniono ściany i odnowiono elewacje.

W 2016 roku powstał plan zagospodarowania dawnej warowni, zakładający między innymi odtworzenie zarysu nieistniejących murów z bastejami, budowę tarasu widokowego, a ponadto utworzenie sali muzealnej, trasy po zamkowych piwnicach oraz iluminacji nocnej.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Krupe i okolica