Dodany: 2016-08-09

Zamek w Otmuchowie

Zamek w Otmuchowie, mieście leżącym kilkanaście kilometrów od Nysy, wzniesiono w pierwszej połowie XIII wieku. Dawniej potężna warownia połączona z fortyfikacjami miejskimi, będąca przez niemal 600 lat we władaniu biskupów wrocławskich, stoi na górze o wysokości 225 metrów nad lewym brzegiem Nysy Kłodzkiej.

W drugiej połowie XIII wieku zamek stał się przedmiotem sporu między śląskim księciem piastowskim Henrykiem Probusem a biskupem wrocławskim Tomaszem II. Ostatecznie Probus zajął i zniszczył zamek, niemniej pod koniec tego samego stulecia został on już odbudowany.

Nowy rozdział w dziejach zamku otworzył biskup wrocławski Przecław z Pogorzeli, za czasów którego Otmuchów stał się siedzibą księstwa biskupiego. W związku z tym rezydencja została poddana szeroko zakrojonej modernizacji, obejmującej rozbudowę zamku, rozszerzenie murów obwodowych i wzniesienie wieży.

W 1428 roku miał miejsce pierwszy najazd Husytów na Otmuchów. Ich celem był umieszczony w zamku skarbiec. Choć miasto miało przestarzałe fortyfikacje i zostało szybko opanowane, zamek zdołał obronić się przed wrogiem. Sytuacja powtórzyła się dwa lata później, jednak warownia została zdradziecko poddana przez dowódcę Mikołaja von Alzenau, którego wkrótce pojmano i stracono na wrocławskim rynku.

Husyci okupowali Otmuchów przez pięć lat. Wycofali się dopiero po otrzymaniu okupu, niemniej w 1443 roku ponownie opanowali zarówno miasto, jak i zamek. Husyci znów zażądali okupu, przez co Otmuchów na długo stracił swe znaczenie na rzecz Nysy.

Na przestrzeni kolejnych stuleci zamek w Otmuchowie przeżywał wzloty i upadki. W drugiej połowie XV wieku warownię przebudowano, natomiast u schyłku XVI wieku rozbudowano nadając jej renesansowy styl, lecz w 1646 roku tocząca się wojna trzydziestoletnia położyła kres jej świetności. Co prawda w drugiej połowie XVII wieku Karol Ferdynand Waza odbudował zamek, a pod koniec tego samego stulecia biskup Franciszek Ludwik Neuburg przebudował go w stylu barokowym, jednak w 1741 roku, podczas wojny prusko-austriackiej, został on zbombardowany i ponownie zniszczony.

W 1810 roku księstwo biskupie zsekularyzowano, a Otmuchów stał się własnością Hohenzollernów. Ci 10 lat później przekazali go pruskiemu ministrowi Wilhelmowi von Humboldt, który nakazał rozbiórkę skrzydła zachodniego. Z pozyskanego materiału odbudowano północną część warowni, a w miejscu rozebranych budynków utworzono ogród. W 1929 roku prawnuk Wihelma sprzedał zamek gminie Otmuchów, która stała się jego właścicielem. Obecnie znajduje się w nim gościniec i restauracja.

Chcesz osobiście zobaczyć to miejsce? Sprawdź noclegi Otmuchów i okolica

Zamek w Otmuchowie - lokalizacja obiektu na mapie